صفحه اصلی 


مجله مبلغان شماره : 65
مجله مبلغان شماره : 65
برخي از ويژگيهاي مراسم حج
حاجي به ره كعبه و من طالب ديدار او خانه همي جويد و من صاحب خانه مراسم سياسي، اجتماعي و معنوي حج، علاوه بر تجلي شكوه، عزت و اتحاد مسلمانان جهان، بركات و آثار و درسهايي نيز براي پيروان مكتب حياتبخش اسلام دارد. به همين جهت، قرآن و پيشوايان معصوم عليهم السلام با تأكيد فراوان به شركت در اين مراسم سفارش مي كردند. خداوند متعال در سوره حج فرمان خود را به حضرت ابراهيم عليه السلام اين گونه بيان مي كند:
 ١١:١٤ - يکشنبه ٢٣ خرداد ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان شماره : 58
امام حسين (ع) الگوى زندگي (4)
پيروي از فرامين حياتبخش امامان معصوم عليه السلام در صورتي محقق مي شود كه پيوند عاطفي و دروني با آنان برقرار شود و اين پيوند معنوي، با شناخت كمالات وجودي آن گراميان دوام مي يابد. در اين نوشتار در ادامه مباحث گذشته، با دو ويژگي امام حسين عليه السلام ؛ يعني، «سخاوت واحسان» و «تربيت شايسته» آشنا مي شويم:
 ١٣:٠١ - دوشنبه ٣ خرداد ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
حسد
مجله شماره : 94
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله مبلغان
 ١٣:٢٥ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>